Beschrijving
Locatie
Partijen

Mooi Nederland

Het Innovatieprogramma Mooi Nederland richtte zich van 2009 tot 2011 op:

  • het stimuleren van zuinig ruimtegebruik
  • het tegengaan van verrommeling
  • het bevorderen van ruimtelijke kwaliteit

De uitvoering van 96 innovatieve voorbeeldprojecten gaf inhoud aan het streven naar deze doelen.

Publicaties en informatie over de projecten waren tot eind 2012 ondergebracht op de website Kennisplein Mooi Nederland. Deze informatie vindt u binnenkort in dit dossier.

Slotpublicatie
De slotpublicatie ‘Mooi Nederland, 2,5 jaar innovatie en waardecreatie’ (pdf-bestand) geeft een mooi overzicht van wat er tijdens de looptijd van het programma plaatsvond en is bereikt.

Ondanks dat het programma Mooi Nederland officieel is beëindigd, vindt Platform31 het belangrijk dat de opgedane kennis via dit digitale dossier beschikbaar blijft.

Vragen?
Neem voor vragen over het dossier of voor meer informatie contact op met Hanneke van Rooijen.

Uw selectie heeft helaas geen resultaat opgeleverd. Probeert u een andere zoekterm.