Acties
Beschrijving
Locatie
Partijen
Documentatie

19 oktober 2012
Laatst gewijzigd: 24 juli 2013

Informatieblad wijkondernemingen

Orientatie op rechtsvormen

Wijkondernemingen staan in de schijnwerpers. Er lijkt een beweging gaande van bewoners die collectief in hun wijk of dorp zelf initaitief te nemen. Dit kan zich uiten in diverse vormen: zorgcooperaties, beheer en exploitatie van dorps- of buurthuizen, wijkondernemingen die zelf wind- of zonneenergie opwekken. Deze wijkondernemingen zijn vaak, maar niet uitsluitend, actief op het gebied waar de afgelopen decennia instituties als overheden, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen het werk deden.

Als bewonersgroepen het initiatief nemen, uitvoeren of het beheer doen, komt er op een zeker moment de afweging om een formele organisatie op te richten. Daarbij hoort de keuze van een rechtsvorm. Dit informatieblad ondersteunt bewonersgroepen bij het zoeken naar een geschikte rechtsvorm.

In deze brochure staan de meest gebruikte rechtsvormen, de daarbij relevante juridische informatie en de afwegingen die bij een keuze van een rechtsvorm een rol spelen binnen wijkondernemingen. De ervaringen van drie wijkondernemingen: multifunctioneel centrum Oostwold, duurzaam Hoonhorst en buurthuis de Meevaart in Amsterdam zijn hierbij als voorbeeld opgenomen.


Download hier de brochure.
 

» Meer documentatie
Soort uitgave
Brochure, 12 pag.

Auteur
Peter W. Voogt

Uitgever
Agentschap NL

Meer informatie
Informatieblad wijkondernemingen (pdf-bestand)
Website Wijkonderneming
Website Bouwstenen voor sociaal, Dossier wijkcentra

Datum
sep 2012