Acties
Beschrijving
Locatie
Partijen
Project

Quartiermeister, Berlijn

Start: 2010

Het zal een van de weinige plekken zijn waar alcoholconsumptie een positieve bijwerking heeft op de buurt. Sinds 2010 wordt in het Berlijnse stadsdeel Neukölln het biertje ‘Quartiermeister’ verkocht, dat de spil vormt in een laagdrempelige crowdfunding voor initiatieven uit de buurt. De volledige winst op de verkoop van het lokaal gebrouwen bier gaat naar sociale projecten van en voor de buurt. En, iedereen kan projecten aandragen die financiële ondersteuning kunnen gebruiken; niet alleen de bierdrinkers.

(c) www.quartiermeister.org
Lees in deze beschrijving meer over:

 • wat Quartiermeister is
 • welke projecten tot stand komen
 • hoe de financiering geregeld is

Quartiermeister

Het Berlijnse multiculturele stadsdeel Neukölln heeft een grote aantrekkingskracht op studenten vanwege de lage huren en het rijke culturele leven. Zo ook voor rechtenstudent Sebastian Jacob, die er zich thuisvoelt en alle ruimte vindt om zich te ontwikkelen.

Hij besluit iets terug te doen voor ‘zijn’ Neukölln, dat hem zoveel gegeven heeft. Vanuit deze motivatie ontstaat het idee van een ‘sociaal biertje’: de winst van elke biertje vloeit terug in sociale projecten die bewoners uit de buurt ten goede komen. Jacob kiest bewust voor bier, want “wat er ook gebeurt, mensen zullen altijd bier blijven drinken”.

Het soort bier kiest hij ook bewust. Vanuit de overtuiging dat Quartiermeister geloofwaardig en onafhankelijk moet zijn, is gekozen voor een privébrouwerij in plaats van een wereldwijd opererend bierconcern. “Daardoor hebben we een betrouwbare partner aan onze zijde, die nog op traditionele wijze lokaal opereert.”

De brouwerij, die 150 kilometer van Berlijn af ligt, werkt uitsluitend met regionale ingrediënten. Indirect draagt Quartiermeister daarmee ook nog bij aan behoud van werkgelegenheid in de van oudsher zwakke regio.

In 2010 startte de verkoop in een aantal kroegen in Neukölln. Inmiddels wordt het ‘bier voor de buurt’ in tientallen kroegen en restaurants, waaronder in andere Berlijnse stadsdelen, verkocht. Daarnaast zijn er een aantal drankenhandels waar het bier te verkrijgen is en kan er bij voldoende afname ook thuis bezorgd worden.

Het bier is niet alleen vanwege het idee erachter populair bij caféhouders. Door de kruidige smaak onderscheidt het zich duidelijk van de gebruikelijke soorten. Omdat het bier op steeds meer plekken in Berlijn verkocht wordt, krijgt Quartiermeister een steeds grotere bekendheid.

Op de achterkant van het bieretiket wordt de consument geïnformeerd over het doel van het biertje voor de buurt.


Sociale projecten

Het geld dat met de verkoop van Quartiermeister opgebracht wordt, komt geheel ten goede aan sociale projecten in de wijken waar het bier geschonken wordt. Iedereen die enthousiast is over een sociaal project of zich ervoor inzet, kan een voorstel indienen op de website van Quartiermeister: www.quartiermeister.org.

De initiatiefnemers van Quartiermeister – waaronder Sebastian Jacob – gaan vervolgens in gesprek om te kijken of er een samenwerking mogelijk is. Een belangrijke voorwaarde is, dat een project dringend financiering nodig heeft om van de grond te kunnen komen.

Enkele voorbeelden van projecten die tot nu toe ondersteuning hebben gekregen:

 • Plan MSA
  Wie in Berlijn zijn havodiploma wil behalen moet een tussentijds examen (MSA) afleggen. Het slagen voor dit examen schaft bovendien toegang tot een vervolg op het vwo. Terwijl in welvarende stadsdelen bijna alle jongeren slagen voor dit examen, is dat in sociaaleconomisch zwakkere wijken minder dan tweederde van de jongeren.
   
  Vanwege het belang van dit examen zijn een aantal studenten gestart met het aanbieden van kosteloze voorbereiding op het examen. Met het geld van Quartiermeister kan het lesmateriaal voor een heel jaar gefinancierd worden. Plaats van handeling: Kreuzberg.

  Meer info: www.betterplace.org
   
 • Cosy Concerts Musikzimmer Festival
  Geen mythische popster ver weg onder spotlights op het podium, maar 17 professionele musici dichtbij in hun eigen buurt beleven. Dat staat centraal op het festival dat in 2011 voor het eerst werd georganiseerd in Kreuzberg, Friedrichshain, Neukölln en Wedding.

  Financiële ondersteuning kreeg het project, vanwege het open en op de buurt gerichte karakter. Het maakt beleving van professionele, klassieke muziek buiten de gebruikelijke ‘concertzaalcultuur’ mogelijk.
   
  Meer info: www.cosy-concerts.de


(c) www.cosy-concerts.de

 •  
 • Knowledge Club
  De Knowledge Club biedt kinderen en jongeren uit de buurt een breed spectrum van gratis cursussen aan die op hen toegesneden zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van leren, theater, muziek en sport, onder professionele begeleiding. Na een succesvolle start in Hamburg is stadsdeel Neukölln aan de beurt.
   
  Voor het project worden onder andere in de buurt woonachtige studenten geworven die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor het project. Quartiermeister ondersteunt het project door te helpen met het werven van de studenten, ze door middel van training voor te bereiden en voor de specifieke uitdagingen te scholen.

  Meer info: www.bildog.de

Bekijk nog meer projecten op de website van Quartiermeister: www.quartiermeister.org

Financiering

 
Quartiermeister werkt non-profit. Het werkt samen met een bierproducent die het bier voor een eerlijke – lees: gereduceerde – prijs aanbiedt. Daardoor is er in de totaalberekening speelruimte die benut kan worden om een zekere winst te boeken. Die complete winst is vervolgens beschikbaar voor sociale projecten in de buurt.

Iedere café- of restauranteigenaar mag zelf bepalen voor welke prijs hij een biertje verkoopt. Maar, onafhankelijk van de uiteindelijke verkoopprijs blijft er per krat ongeveer € 3 over. Het biertje kent een groeiende populariteit. Na een langzame start van de verkoop in 2010 - 1.000 kratten - vallen de opbrengsten in het tweede jaar beduidend hoger uit. In het eerste kwartaal zijn al 1.500 kratten verkocht.

Volg de opbrengsten: www.quartiermeister.org/transparenz.

Leerpunten / resultaat

 
Crowdfunding in wijken
Quartiermeister is een kleinschalige vorm van crowdfunding. Dat is een manier van financieren van projecten waarbij een groep investeerders en entrepreneurs samenwerken en investeren. Als groep brengen ze samen een grotere som geld bij elkaar om ideeën te financieren.

Ook in Nederland is al eens verkend of het financieren van wijkinitiatieven door middel van crowdfunding mogelijk is. Tijdens een KEI-rondetafelgesprek over dit thema zijn voorwaarden benoemd waar deze manier van het stimuleren van lokaal ondernemerschap en lokale betrokkenheid aan zou moeten voldoen.

Lees het nieuwsbericht en het verslag dat naar aanleiding van het rondetafelgesprek verscheen.

 

Geraadpleegde bronnen en leestips